Sammy Dent Buddahs Birthday - by Sammy Dent

Title: Buddhas Birthday
Medium: Acrylic, pigment and varnish on canvas
Year: 2002
Size:6ft x 6ft

Back